Poskytované služby

Vážení návštěvníci,


vítáme vás na našich webových stránkách.  Jsme rádi, že máte zájem o služby naší ambulance klinické a dětské klinické psychologie.  Provozujeme  dvě ordinace ve Valašském Meziříčí a v Hranicích.

Na našem pracovišti se věnujeme dětem i dospělým. Poskytujeme komplexní psychologickou diagnostiku, krátkodobou, střednědobou psychoterapii případně krizovou intervenci.

Nejčastěji se na nás obracejí klienti s psychickými potížemi spojenými  s psychiatrickým onemocněním, somatickými poruchami, s traumatickými zážitky, s problematikou spojenou s odlišným životním stylem, vztahovými potížemi, s návykovými a impulzivními poruchami.

U dětí poskytujeme úplnou psychologickou diagnostiku, psychoterapii a krizovou intervenci. Nejčastěji se na nás obracejí rodiče s potřebou posouzení aktuálního vývoje dětí a dospívajících, věnujeme se dětem s poruchami řeči, s podezřením na pervazivní vývojové poruchy, dětem s poruchami chování a emočními potížemi.

Psychologické vyšetření je realizováno obvykle z podnětu odborného lékaře. Spolupracujeme s klinickými logopedy, psychiatry, sociálními pracovníky a dalšími odborníky, včetně kolegů z pedagogicko psychologických poraden a speciálně pedagogických center.

Ačkoliv jsou čekací doby v našem oboru obecně delší, snažíme se, aby byla psychologická pomoc dostupná všem, kteří ji v jakékoli životní etapě potřebují. Vaše další dotazy vám rádi zodpovíme.  

Aktuální informace březen až květen 2024 V TÉTO ORDINACI NEPŘIJÍMÁME DO PÉČE NOVÉ PACIENTY, NEBOŤ BY TÍM BYLO PŘEKROČENO ÚNOSNÉ PRACOVNÍ ZATÍŽENÍ ZDRAVOTNICKÉHO PERSONÁLU. (OPATŘENÍ BYLO ZAVEDENO V SOULADU S UST. § 48 ODST. 1 PÍSM. A) ZÁK. Č. 372/2011 SB., O ZDRAVOTNÍCH SLUŽBÁCH.) Děkujeme za pochopení. 


Mgr. Monika Malá
PhDr. Patricie Juračková, Ph.D. 

Jsme  smluvním partnerem většiny zdravotních pojišťoven. Nabízíme péči hrazenou z prostředků zdravotního pojištění.

PhDr. Patricie Juračková, Ph.D.

absolventka psychologie na FF UPOL, výcvik v integrované psychoterapii, klinický a dětský klinický psycholog

Mgr. Monika Malá

absolventka psychologie na FF UPOL, psycholog ve zdravotnictví