Co nabízíme

Jsme  smluvním partnerem většiny zdravotních pojišťoven. Nabízíme péči hrazenou z prostředků zdravotního pojištění.

U dospělých se psychologové podílejí na poskytování péče např. u klientů:

 • s psychickými problémy spojenými s tělesným onemocněním
 • s psychiatrickým onemocněním
 • s neurotickými a úzkostnými poruchami
 • s posttraumatickou poruchou vč. akutní reakce na stres
 • s problematikou spojenou s odlišným životním stylem
 • s návykovými a impulzivními poruchami
U dětí lze nejčastější problematiku shrnout následovně:
 • opoždění psychického vývoje, nerovnoměrný vývoj
 • výchovné potíže
 • poruchy související s hyperaktivitou a neschopností se soustředit
 • poruchy související se sociálními vztahy, komunikací, učením
 • poruchy vyvolané úzkostí a stresem, deprese
 • psychické problémy spojené se somatickým onemocněním v dětském věku