Odkazy na jiné stránky s jinými tématy

Velice zajímavý blog týkající se nejen poruch autistického spektra....
zita-autismstory.blogspot.com

Stránky týkající se organizace, která se zaměřuje na děti se specifickými poruchami učení naleznete například zde  http://www.dyscentrum.org/

Služby týkající se mediace naleznete zde https://www.mcol.cz/

Snad se může hodit i odkaz týkající se relaxačních technik http://www.relaxace.psychoweb.cz/

Kontakty na linky krizové pomoci naleznete zde https://www.poradna-rr.cz/sit-pomoci/krizove-linky-a-linky-duvery-v-cr/

Vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo

přidáno: 13. 5. 2019 2:29, autor: Patricie Jurackova   [ aktualizováno 14. 5. 2019 14:35 ]

Aktuálně vypisujeme výběrové řízení na schválené rezidenční místo pro rok 2019 
v oboru psycholog ve zdravotnictví.

Termín a místo podání přihlášek: 
Uchazeči předloží přihlášku do 14.6.2019 poštou na adresu 
PhDr. Patricie Juračková
U Nemocnice 918/9
Valašské Meziříčí 757 01

Náležitosti přihlášky:
Vyplněný osobní dotazník rezidenta, formulář je dostupný na stránkách mzcr.cr naleznete v sekci Hlavní stránka / Ošetřovatelství a nelékařská povolání / Rezidenční místa
Životopis včetně přehledu praxe
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší než 3 m
Výpis z rejstříku trestů
Neověřené kopie dokladů potvrzující získání odborné způspbilosti

1-1 of 1